Jak rozliczać pracownika przywróconego do pracy

Rzeczpospolita , autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

mar 22, 2009


JAK ROZLICZAĆ PRACOWNIKA PRZYWRÓCONEGO DO PRACY
Rzeczpospolita / 20.03.2009 / Autor: Izabela Nowacka

Gdy pracownik wróci do firmy po przywróceniu do służbowych obowiązków, musimy go ponownie ubezpieczyć, od następnego dnia po rozwiązaniu jego umowy z naruszeniem prawa. Konieczne będzie również złożenie deklaracji zbiorczych korygujących oraz „zerowych” raportów imiennych ZUS RCA za okres, kiedy pracownik nie był zarejestrowany w ZUS. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy podlega oskładkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Pracodawca wykazuje je w raporcie rozliczeniowym za miesiąc, w którym wypłacił należność.

Przywrócenie może nastąpić tylko w razie rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony.

Podwładnemu, który podjął pracę w wyniku przywrócenia, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za dwa miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił trzy miesiące, nie więcej niż za jeden miesiąc.

Wynagrodzenie dla przywróconego nie jest tożsame z odszkodowaniem czy rekompensatą i powinno być rozliczone w dokumentach składanych za miesiąc, kiedy nastąpiła jego wypłata.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 marca 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące prowadzenia spraw pracowniczych są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej
>>