NOWA WYSOKOŚĆ STOPY PROCENTOWEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE OD 1 KWIETNIA 2009 R.

Opracowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 23 marca 2009 r.

Od 1 kwietnia 2009 r. będzie obowiązywał nowy załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 43, poz. 350).

pobierz pełne opracowanie ZUS >>