Zwrócony podatnikowi VAT nie musi być przychodem

Rzeczpospolita , autor: Krzysztof Hejduk , oprac.: GR

mar 23, 2009


ZWRÓCONY PODATNIKOWI VAT NIE MUSI BYĆ PRZYCHODEM
Rzeczpospolita 23.03.2009 / Autor: Krzysztof Hejduk

Rozliczenie nadpłaty VAT zależeć będzie od tego, w jaki sposób dla celów CIT ujęty był uprzednio podatek, o którego nadpłatę występujemy.
 
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o CIT w przypadku obniżenia lub zwrotu VAT przychodem jest podatek naliczony w tej części, w której uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.
 
Zgodnie z art. 91 ustawy o VAT podatnicy, którzy prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu oraz zwolnioną z VAT i rozliczają podatek naliczony współczynnikiem, zobowiązani są do dokonywania rocznych korekt podatku naliczonego. W przypadku gdy korekta skutkuje zwiększeniem kwoty podatku naliczonego, który nie był wcześniej zaliczony do wartości początkowej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) lub nie podlegał odliczeniu z tytułu nabycia innych towarów i rzeczy, podatnik zobowiązany jest do rozpoznania przychodu z tytułu dokonanej korekty.

Co ważne – nie jest przychodem zwrócony VAT, który nigdy nie był zaliczony do kosztów uzyskania przychodu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2009 r.