Ulga podatkowa dla osób oddających krew i osocze

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

mar 24, 2009


ULGA PODATKOWA DLA OSÓB ODDAJĄCYCH KREW I OSOCZE

Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i dezinformacją dotyczącą rocznego limitu oddawania osocza, Ministerstwo Finansów przy udziale Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi z kampanią społeczną Krewniacy informuje, że obecnie Dawcy Krwi mogą oddawać nawet  25 l. osocza rocznie.  Zmiany prawne w tym zakresie weszły w życie już jakiś czas temu (podniesienie dotychczasowego limitu z 15 do 25 l.), jednak informacje te nie dotarły do wszystkich dawców. Informacja o wysokości limitu jest szczególnie ważna dla osób, które chcą skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu. 

Na potrzeby akcji promującej skorzystanie z tej ulgi Ministerstwo Finansów opracowało broszurę „Ulga dla honorowych krwiodawców”, która wyjaśnia, jak skorzystać z tego odliczenia w rocznym zeznaniu podatkowym. Broszurę przygotowano z myślą o wszystkich honorowych dawcach, którzy do tej pory nie wiedzieli o możliwości skorzystania z tej ulgi. Warto zwrócić uwagę, że wysokość ulgi oblicza się mnożąc ilość faktycznie oddanej krwi lub osocza przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Taki sam przelicznik obowiązuje za pobrane osocze.