Komu i kiedy przysługuje odprawa emerytalno-rentowa

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: Helena Wicher , oprac.: GR

mar 26, 2009


KOMU I KIEDY PRZYSŁUGUJE ODPRAWA EMERYTALNO-RENTOWA
PIP (Inspektor Pracy 3/2009) / Autor: Helena Wicher

Opracowanie Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kwestie związane z zasadami przyznawania oraz z wysokością odprawy emerytalno-rentowej reguluje Kodeks pracy w art. 921§1.

pobierz materiał >>Wzbudzające wątpliwości zapisy Kodeksu pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn)

zobacz więcej >>