Odliczymy OC i AC, ale z limitem

Rzeczpospolita , autor: ARTI , oprac.: GR

mar 26, 2009


ODLICZYMY OC I AC, ALE Z LIMITEM
Rzeczpospolita / 24.03.2009 / Autor: ARTI

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na składki ubezpieczeniowe auta. Musi jednak wziąć pod uwagę limit kilometrówki (w jego ramach rozlicza wydatki związane z ubezpieczeniem OC i AC samochodu osobowego nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych). Art. 23 ust 1 pkt 47 ustawy o PIT, określa limit składki, jaka może być zaliczona do kosztów.

Limit ten jest wspólny dla wszystkich wydatków związanych z używaniem samochodów, po spełnieniu warunku, że pojazd jest użytkowany w działalności gospodarczej, a wydatek ten służy osiągnięciu przychodu. Dotyczy on również wydatków związanych z ubezpieczeniem komunikacyjnym (OC, AC). Wynika to jednoznacznie z interpretacji organów podatkowych, m.in. Urzędu Skarbowego w Kraśniku z 8 grudnia 2006 r.

Kosztem nie będą składki na ubezpieczenie samochodu od tej części jego wartości, która przekracza równowartość 20 000 euro. Ograniczenie to dotyczy zarówno składek OC, jak i AC. Potwierdził to w interpretacji z 10 września 2007 r. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 marca 2009 r.