BEZ OCHRONY DLA KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO
Rzeczpospolita / 25.03.2009 / Autor: SYG

Zakaz wypowiedzenia umów osobom w wieku przedemerytalnym wynika nie tylko z tego, ile lat ma pracownik, ale powiązany jest również z możliwością uzyskania emerytury z osiągnięciem określonego wieku.

W przypadku osób korzystających już ze świadczeń emerytalnych nie ma mowy o uzyskaniu prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, bo prawo to już zostało uzyskane i jest wykorzystywane. Artykuł 39 k.p. mówi o pracowniku, a nie o emerycie, który pracuje. Przepis ma na celu objęcie ochroną przedemerytalną tylko takie osoby, które będąc w zaawansowanym wieku, nie mają jeszcze prawa do emerytury, a w przypadku wypowiedzenia mogłyby mieć trudności w uzyskaniu innej posady.

Powód taki nie występuje w przypadku osób pobierających już emeryturę.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 marca 2009 r.