Dlaczego rencista może szybciej stracić posadę

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

mar 26, 2009


DLACZEGO RENCISTA MOŻE SZYBCIEJ STRACIĆ POSADĘ
Rzeczpospolita / 25.03.2009 / Autor: Krystyna Tymorek

Podwładny, który ma ustalone prawo do renty, jest chroniony przed utratą pracy przez 182 lub 270 dni. Ponieważ nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego, ochrona przez kolejne trzy miesiące jest wyłączona.

Ochroną przez dalsze trzy miesiące, czyli 90 dni, są objęci pracownicy, którzy otrzymali decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Pracujący renciści korzystają z nieco krótszej ochrony zatrudnienia niż pozostali pracownicy. Wszystko dlatego że nie przysługuje im świadczenie rehabilitacyjne.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 marca 2009 r.


•• Problemy rozliczeń z ZUS, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz praktyka stosowania prawa pracy – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o rehabilitacji, a także koniecznością dostosowania polityki zatrudnienia do sytuacji wywołanej postępującą dekoniunkturą

Szkolenia w: Bydgoszczy, Olsztynie i Gdańsku
zobacz więcej >>