Osoba fizyczna nie uzyskuje przychodu

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

mar 26, 2009


OSOBA FIZYCZNA NIE UZYSKUJE PRZYCHODU
Rzeczpospolita / 25.03.2009 / Autor: Michał Maszewski

Jeżeli osoba fizyczna wnosi do spółki komandytowej wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, to nie uzyskuje przychodu opodatkowanego PIT.

Wniesienie wkładu niepieniężnego przez osobę fizyczną w związku z uczestniczeniem w spółce komandytowej stanowi podwyższenie majątku tej spółki, zatem nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika wkładu niepieniężnego. Osoba fizyczna nie otrzymuje bowiem z tego tytułu ani środków pieniężnych, ani udziałów w spółce kapitałowej.

Zgodnie z ustawą o PIT źródłem przychodu jest min. odpłatne zbycie nieruchomości. Dotyczy to sytuacji, gdy zbycie nie następuje w ramach wykonywanej działalności gospodarczej i dokonane jest przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Przepisów tych jednak nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przychód z tego źródła przychodów nie powstaje, gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej są nieruchomości lub ich części.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 marca 2009 r.