Odszkodowania za bezprawne zwolnienie

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

marzec 26, 2009


ODSZKODOWANIA ZA BEZPRAWNE ZWOLNIENIE
Rzeczpospolita / 25.03.2009 / Autor: Marta Gadomska

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, gdy okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 kp.). Ten zakaz dotyczy również zwolnień grupowych. Zatrudniony, który stał się ofiarą bezprawnych redukcji, może wystąpić do sądu pracy o przywrócenie do pracy albo o odszkodowanie.

Gdy umowę rozwiązano niesłusznie za wypowiedzeniem, to przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, ale nie niższej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.
 
Jeżeli nie przedawniło się prawo do roszczeń, a pracownik poniósł szkodę na skutek bezprawnych redukcji, to może wystąpić dodatkowo o odszkodowanie na podstawie kodeksu pracy. Tego roszczenia nie wyłącza wcześniejsze żądanie o przywrócenie do pracy. W art. 45 kp. ustawodawca daje alternatywę (przywrócenie do pracy albo odszkodowanie), ale nie zakazuje łączenia tych dwóch roszczeń.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 marca 2009 r.