Przekazanie firmy dziecku nie jest opodatkowane

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

mar 29, 2009


PRZEKAZANIE FIRMY DZIECKU NIE JEST OPODATKOWANE
Rzeczpospolita / 26.03.2009 / Autor: Michał Maszewski

Podarowanie całego przedsiębiorstwa dziecku nie jest objęte podatkiem. Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowane są odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem dostawy towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami są m.in. rzeczy ruchome, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności opodatkowanych, a także grunty.

Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się jednak do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, gdyż transakcję taką należy traktować w sposób zbliżony do dostawy towarów. Oznacza to, że zbycie obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamiana, darowizna czy też przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu).

Należy jednak pamiętać o jeszcze jednym warunku, jaki musi być spełniony, aby zbycie
majątku nie stanowiło dostawy towarów. Otóż nabywca powinien zadeklarować, że będzie dalej prowadził nabyte przedsiębiorstwo.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 marca 2009 r.