Czy prawa autorskie do domeny internetowej można amortyzować?

Rzeczpospolita , autor: Marcin Szymankiewicz , oprac.: GR

mar 29, 2009


CZY PRAWA AUTORSKIE DO DOMENY INTERNETOWEJ MOŻNA AMORTYZOWAĆ?
Rzeczpospolita / 26.03.2009 / Autor: Marcin Szymankiewicz

Choć domeny internetowe nie zostały wymienione w katalogu wartości niematerialnych i prawnych, może się z nimi wiązać nabycie praw autorskich, które mogą być zakwalifikowane jako wartość niematerialna i prawna.

Takie prawa się amortyzuje – zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt  4 ustawy o CIT i art. 22b ust 1 pkt 4 ustawy o PIT. W świetle tych przepisów amortyzacji podlegają nabyte prawa autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Dodajmy, że często z nabyciem praw do domeny internetowej wiąże się nabycie praw do znaku towarowego, o którym mowa w ustawie z 30 czerwca 2000 r.

Gdyby jednak domena internetowa została sprzedana w ramach działalności gospodarczej, to przychód z tytułu jej sprzedaży należałoby zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 marca 2009 r.