Jak na gruncie VAT traktować premię dla kontrahentów?

Rzeczpospolita , autor: G.L. , oprac.: GR

mar 29, 2009


JAK NA GRUNCIE VAT TRAKTOWAĆ PREMIĘ DLA KONTRAHENTÓW?
Rzeczpospolita / 26.03.2009 / Autor: G.L.

Premia pieniężna to wynagrodzenie za usługi na rzecz spółki. Kontrahenci muszą wystawić na nią fakturę. Zobowiązuje ich do tego art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Premia pieniężna jest zapłatą wynagrodzenia za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym po wykonaniu usługi przez kontrahenta spółka powinna otrzymać fakturę VAT.

Wypłacana kontrahentom premia pieniężna związana jest z nabywaniem towarów bezpośrednio od spółki, i stanowi gratyfikację za nie kupowanie towarów u konkurencji. Premia ma więc charakter motywujący do nabywania jak największej ilości towarów od spółki.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 marca 2009 r.