Nowa wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

mar 30, 2009


NOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
Rzeczpospolita / 27.03.2009 / Autor: Magdalena Januszewska

Ubezpieczenie zdrowotne będzie od marca kosztować przedsiębiorcę 224,24 zł miesięcznie. Stawka nie zmieni się aż do grudnia. Za luty przedsiębiorcy zapłacili jeszcze 215,35 zł. Podwyżka składki o prawie 9 zł wynika ze zmiany podstawy jej wymiaru dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z wchodzącą dziś w życie ustawą z 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 38, poz. 299) minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej to 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, łącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Wynagrodzenie przeciętne w czwartym kwartale 2008 r. wyniosło 3322,09 zł, więc minimalna podstawa wymiaru to 2491,57 zł.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 marca 2009 r.Trudne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza w Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie
zobacz więcej >>