Łatwiejsze zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: MPiPS , oprac.: GR

mar 31, 2009


ŁATWIEJSZE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu (…)

Informacja Ministertwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r.

W Dzienniku Ustaw Nr 44, poz. 360, z dnia 19 marca br., zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W/w rozporządzenie wprowadza możliwość rozpatrywania przez powiatowe centra pomocy rodzinie wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, bez konieczności uprzedniego zamówienia i zrealizowania zlecenia. Wniosek osoby niepełnosprawnej będzie mógł być rozpatrzony w oparciu o kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą cenową podmiotu, który będzie realizował zlecenie.

Proponowane rozwiązania ułatwią dostęp do korzystania z dofinansowania ze środków PFRON przez osoby niepełnosprawne, które nie mają wystarczających środków finansowych do zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przed uzyskaniem dofinansowania ze środków PFRON.

Rozporządzenie wprowadza również zmianę, dotyczącą warunków umowy w zakresie złożenia dokumentów rozliczeniowych, mającą na celu wprowadzenie możliwości rozliczenia otrzymanych środków, po rzeczywistym zakończeniu realizowanego przedsięwzięcia. Termin rozliczenia uzyskanych środków powinien być określony w umowie i dostosowany indywidualnie do warunków realizowanego przedsięwzięcia.
 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
pobierz tekst rozporządzenia >>