ZUS zapłaci więcej za wypadek

ZUS , autor: Przemysław Przybylski , oprac.: GR

mar 31, 2009


ZUS ZAPŁACI WIĘCEJ ZA WYPADEK

Od 1 kwietnia 2009 r. zaczną obowiązywać nowe wysokości jednorazowych odszkodowań wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie przepisów ustawy wypadkowej. Świadczenia w nowej wysokości będą obowiązywać do 31 marca 2010 r.

Informacja ZUS z 31 marca 2009 r.

Jednorazowe odszkodowania wypłacane są na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej. Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od procentowej wysokości stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stwierdzonej przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Takie orzeczenie stanowi dla Zakładu podstawę do wydania decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania. Pracownik ma prawo wniesienia odwołania od decyzji ZUS.

Od 1 kwietnia wysokości tych odszkodowań wynoszą:

– 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

– 589 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

– 10.304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

– 10.304 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty.

Jednorazowe odszkodowania przysługują również rodzinie osoby poszkodowanej i w okresie
1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r. wynoszą:

– 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,

– 26.495 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, inny niż małżonek lub dziecko,

– 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty oraz 10.304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

– 52.990 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty, oraz 10.304 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

– 10.304 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, dla każdego z nich, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom.

Nowe wysokości świadczeń wynikają z obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. nr 12, poz. 149).


Trudne zagadnienia dotyczące rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Bydgoszcz, Olsztyn, Gdańsk)
zobacz więcej
>>