Kiedy można pobierać i rentę rodzinną, i socjalną

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 1, 2009


KIEDY MOŻNA POBIERAĆ I RENTĘ RODZINNĄ, I SOCJALNĄ
Gazeta Prawna / 31.03.2009 / Autor: Marek Opolski

W razie zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje m.in. osobie uprawnionej do renty rodzinnej, której wysokość przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2009 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 675,10 zł, w związku z czym 200% tej kwoty to 1350,20 zł.

Jeżeli renta rodzinna jest niższa od tej kwoty, ale łączna wysokość obydwu świadczeń przekracza wspomniany próg, to renta socjalna ulega odpowiedniemu obniżeniu, z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (a zatem od 1 marca 2009 r. niż kwota 67,51 zł).

Wysokość renty socjalnej stanowi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2009 r. renta socjalna wynosi więc 567,08 zł (675,10 x 84%).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 31 marca 2009 r.