Po sprzedaży środka trwałego trzeba skorygować VAT

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

kwi 1, 2009


PO SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO TRZEBA SKORYGOWAĆ VAT
Rzeczpospolita / 31.03.2009

W razie sprzedaży środka trwałego korekty należy dokonać jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Robi się to w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Zasady odliczania częściowego podatku i korekt podatku naliczonego, uregulowane są w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Część kwoty podatku naliczonego podlegającą bieżącemu odliczeniu od kwoty podatku należnego podatnicy będą ustalali w odniesieniu do struktury sprzedaży za rok podatkowy poprzedzający ten, w którym powstało prawo do odliczenia.

Jednak struktura sprzedaży w roku, w którym podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia, może się przedstawiać odmiennie, niż wynikało to z przyjętego wskaźnika z roku poprzedniego. W związku z tym po zakończeniu roku podatnik będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty odliczonego podatku. Korekty tej podatnik będzie dokonywał po zakończeniu roku, obliczając część kwoty podatku naliczonego podlegającą odliczeniu, w odniesieniu do faktycznej struktury sprzedaży z zakończonego roku podatkowego.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2009 r.