Wyższe odszkodowania wypadkowe

Rzeczpospolita , autor: JAM , oprac.: GR

kwi 5, 2009


WYŻSZE ODSZKODOWANIA WYPADKOWE
Rzeczpospolita / 02.04.2009 / Autor: JAM

O 51 złotych więcej za każdy procent uszczerbku na zdrowiu dostaną ofiary wypadków przy pracy.

Jednorazowe odszkodowanie na podstawie tzw. ustawy wypadkowej należy się pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej. Jego wysokość zależy od procentu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Od kwietnia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu należy się 589 zł (tyle samo za zwiększenie tego uszczerbku co najmniej o 10 pkt proc). Dotychczas było to 538 zł.

Po orzeczeniu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 10 304 zł (tyle samo po pogorszeniu się stanu zdrowia rencisty). Do końca marca było to 9419 zł. 

Świadczenia w nowej wysokości będą obowiązywać do 31 marca 2010 r. Wynikają z obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej z 20 lutego 2009 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP nr 12, poz. 149).

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 kwietnia 2009 r.