Czy osoba na wychowawczym może zostać zwolniona?

Rzeczpospolita , autor: SYG , oprac.: GR

kw. 5, 2009


CZY OSOBA NA WYCHOWAWCZYM MOŻE ZOSTAĆ ZWOLNIONA?
Rzeczpospolita / 02.04.2009 / Autor: SYG

Z osobami korzystającymi z urlopów wychowawczych pracodawca może rozwiązać umowę o pracę wyłącznie w dwóch przypadkach:

– w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz

– gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 kwietnia 2009 r.


Trudne zagadnienia prawa pracy są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Gdańsk i Olsztyn)
zobacz więcej
>>