Kiedy student musi złożyć swój własny PIT?

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 5, 2009


KIEDY STUDENT MUSI ZŁOŻYĆ SWÓJ WŁASNY PIT?
Rzeczpospolita / 03.04.2009 / Autor: Izabela Lewandowska

Fiskusowi od ucznia czy studenta nic się nie należy także w rozliczeniu rocznym, pod warunkiem że:

– oprócz dochodów zwolnionych z podatków, np. stypendium naukowego albo socjalnego, nie uzyskał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (w tym przypadku student/uczeń nie składa zeznania),

– a także gdy jego dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym stypendium nieobjęte zwolnieniem, nie przekroczyły w sumie za cały 2008 r. 3091 zł. (w tym przypadku student/uczeń składa zeznanie).

Jeśli w sumie uczeń czy student w ciągu 2008 r. uzyskał dochody nie przekraczające 3091 zł, całość pobranych zaliczek będzie nadpłatą. Urząd Skarbowy zwróci ją w całości po złożeniu zeznania podatkowego.

Zeznanie muszą złożyć uczniowie i studenci, którzy otrzymują rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i jednocześnie w 2008 r. uzyskali inne dochody opodatkowane wedle skali podatkowej. Nie będą składać zeznania, jeśli jedynym dochodem (poza zwolnionymi z podatku i opodatkowanymi ryczałtowo) była renta rodzinna. Wtedy rozliczy ich z fiskusem ZUS czy KRUS.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 kwietnia 2009 r.