Renta bez waloryzacji…

GAZETA LUBUSKA , autor: Gm , oprac.: GR

mar 16, 2007

Otrzymałem rentę rolniczą za marzec, ale bez podwyżki Czy nie ma waloryzacji?

– W tym roku nie będzie waloryzacji emerytur i rent – wyjaśnia Robert Kolba z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze. – W kwietniu zostanie wypłacona jednorazowa zapomoga dla osób, których łączny dochód wraz ze wszystkimi dodatkami nie przekracza 1.200 zł.

Dla osób o dochodzie do 600 zł będzie wypłacona kwota 420 zł. Dochód od 600,01 do 800 zł kwota 310 zł. Dochód od 800,01 do 1.000 zł kwota 180 zł. Dochód od 1.000.01 do 1.200 zł kwota 140 zł. Zapomoga zostanie wypłacona z urzędu bez konieczności składanie wniosków.

Więcej Gazeta Lubuska.