Jak liczyć przeciętny stan zatrudnienia?

www.baza-wiedzy.pl , autor: Marzena Ignasiak , oprac.: GR

kw. 6, 2009


JAK LICZYĆ PRZECIĘTNY STAN ZATRUDNIENIA?
www.baza-wiedzy.pl — Pytania i Odpowiedzi / Autor odpowiedzi: Marzena Ignasiak

Czy osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich wlicza się do przeciętnego stanu zatrudnienia w danym miesiącu?

Do ogólnego stanu zatrudnienia zgodnie z art. 21 ustęp 5 ustawy o rehabilitacji nie wlicza się pełnosprawnych, którzy zatrudnieni są:

1. na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

2. przebywających na urlopach wychowawczych,

3. nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

4. będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

5. nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

6. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Jeżeli zatem chodzi o osobę na urlopie macierzyńskim to bez względu na to czy jest ona niepełnosprawna czy też nie, wliczamy ją do stanu zatrudnienia. Jeżeli mamy niepełnosprawną osobę na urlopie wychowawczym – wliczamy ją do stanu zatrudnienia. Jeżeli zaś pełnosprawna osoba jest na urlopie wychowawczym, to jej zgodnie z wymienionym wyżej artykułem nie wliczamy.Efekt zachęty i liczenie stanów zatrudnienia jest omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Olsztyn i Gdańsk)
zobacz więcej
>>