Przedsiębiorca zawsze odlicza całe składki ZUS

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 6, 2009


PRZEDSIĘBIORCA ZAWSZE ODLICZA CAŁE SKŁADKI ZUS
Rzeczpospolita / 06.04.2009 / Autor: Katarzyna Jędrzejewska

Przedsiębiorca ma prawo odliczyć od dochodu składki ZUS w pełnej wysokości, nawet jeżeli oprócz dochodów opodatkowanych osiąga również dochody zwolnione od podatku.

Odliczeniu od dochodu podlega składka na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości, natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Bez znaczenia z punktu widzenia odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest fakt, że podatnik uzyskuje w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zarówno dochód podlegający opodatkowaniu, jak i dochód zwolniony od podatku, ponieważ dochód w wysokości faktycznie osiągniętej nie stanowi podstawy wymiaru tych składek.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 kwietnia 2009 r.