Łatwiejsza działalność firm usługowych

Rzeczpospolita , autor: Janina Fornalik , oprac.: GR

kwi 6, 2009


ŁATWIEJSZA DZIAŁALNOŚĆ FIRM USŁUGOWYCH
Rzeczpospolita / 06.04.2009 / Autor: Janina Fornalik

Jedna z korzystnych zmian wprowadzonych przez nowelizację ustawy o VAT od 1 grudnia 2008 r. dotyczy zasad opodatkowania świadczonych w kraju usług na ruchomym majątku rzeczowym. Chodzi np. o uszlachetnianie i naprawy.

Zgodnie z regułami określającymi miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym podlegają one opodatkowaniu w kraju ich faktycznego wykonania.
Jeśli więc jest to Polska, to zasadą jest opodatkowanie według 22% stawki. Jeżeli jednak nabywcą usług jest podatnik zarejestrowany dla potrzeb VAT w innym państwie UE, to możliwe jest przeniesienie opodatkowania do kraju rejestracji, co umożliwi rozliczenie VAT przez nabywcę na zasadzie importu usług. 

Nowelizacja zmieniła zasady pozwalające na nienaliczanie VAT przez polskiego usługodawcę. Po pierwsze, wydłużono termin na wywóz towarów z Polski z 30 do 90 dni. Po drugie, nawet po upływie 90 dni możliwe jest wykazanie transakcji jako niepodlegającej VAT w Polsce i skorygowanie naliczonego wcześniej podatku.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 kwietnia 2009 r.