Zbycie firmy nie jest objęte VAT

Rzeczpospolita , autor: Paweł Selera , oprac.: GR

kwi 6, 2009


ZBYCIE FIRMY NIE JEST OBJĘTE VAT
Rzeczpospolita / 06.04.2009 / Autor: Paweł Selera

Transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie jest opodatkowana VAT, co oznacza, że zbywca nie jest zobowiązany do jej rozliczenia dla celów tego podatku.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z art. 19 dyrektywy 2006/112 w przypadku przekazania przez podatnika odpłatnie lub nieodpłatnie, lub jako aportu do spółki całości lub części majątku państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca, i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym do 1 grudnia 2008 r. wyłączała w art. 6 pkt 1 jedynie zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 kwietnia 2009 r.