Zasiłek pogrzebowy…

Gazeta Wyborcza , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 16, 2007

ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy po śmierci pracownika oraz tego członka rodziny, który był na jego utrzymaniu, przy czym pracownik, po którym należy się zasiłek, mógł być na zasiłku chorobowym albo na urlopie bezpłatnym czy macierzyńskim, emeryta, rencisty lub członka jego rodziny, który uprawniony był do pobierania po nim renty rodzinnej.

Zasiłek wypłacany jest osobie, która pokryła koszty pogrzebu i posiada na to rachunki. Wynosi 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

Kwotę zasiłku ustala się na okres trzech miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Od 1 marca 2007 r. wynosi 5325,02 zł.

Więcej Gazeta Wyborcza.