Jakich informacji nie można żądać od kandydata do pracy

Gazeta Prawna , autor: Katarzyna Dulewicz , oprac.: GR

kwi 6, 2009


JAKICH INFORMACJI NIE MOŻNA ŻĄDAĆ OD KANDYDATA DO PRACY
Gazeta Prawna / 30.03.2009 / Autor: Katarzyna Dulewicz

Zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę są częściowo uregulowane w kodeksie pracy, a częściowo w ustawie o ochronie danych osobowych. Kodeks pracy zawiera listę danych osobowych, których pracodawca może domagać się od kandydata do pracy. Są to: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jakich innych niż określone powyżej informacji można żądać pracodawca od kandydata do pracy. Tutaj istnieją duże rozbieżności w interpretacjach.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stoi na stanowisku, zgodnie z którym lista danych wskazanych w kodeksie pracy jest wyczerpująca. Według GIODO nie ma możliwości uzyskiwania jakichkolwiek innych danych od kandydata do pracy, chyba że wynika to z przepisów szczególnych.

Według odmiennego stanowiska, istnieje również możliwość przetwarzania innych danych, jeżeli kandydat do pracy wyrazi na to  zgodę na piśmie.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Gazecie Prawnej z 30 marca 2009 r.