Dla kogo emerytury pomostowe?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 7, 2009


DLA KOGO EMERYTURY POMOSTOWE?
Gazeta Prawna / 07.03.2009 / Autor: Marek Opolski

Emerytura pomostowa przysługuje tylko takiej osobie, która wykonywała pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.
Zgodnie z art. 4 tej ustawy prawo do takiego świadczenia może uzyskać pracownik urodzony po 31 grudnia 1948 r., który spełnia łącznie następujące warunki:

– osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn,

– udowodnił okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat,

– udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,

– przed 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych lub w myśl art. 32 i 33 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

– po 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych,

– nastąpiło rozwiązanie z nim stosunku pracy.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 kwietnia 2009 r.