Kiedy paragon może potwierdzić wydatki?

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

kw. 7, 2009


KIEDY PARAGON MOŻE POTWIERDZIĆ WYDATKI?
Rzeczpospolita / 07.04.2009 / Autor: Joanna Bonecka

Jeśli podatnik ma jedynie paragon, może zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów prowadzonej działalności. Będzie tak jednak tylko wtedy, gdy nie będzie mógł uzyskać od kontrahenta faktury lub rachunku.

Izba Skarbowa w Poznaniu zaznaczyła, że paragon, zewnętrzny dowód obcy otrzymany od kontrahenta nie spełniający wszystkich warunków określonych w art. 21 ust.1 ustawy o rachunkowości, może być zakwalifikowany jako dowód księgowy będący podstawą do ujęcia go w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z przepisami można zaniechać zamieszczania na dowodzie wymaganych danych, o których mowa w art. 21 ustawy, a więc między innymi podpisu wystawcy dowodu, jeżeli wynikają one z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Paragon taki powinien być opisany (przez uprawnioną osobę) poprzez umieszczenie na nim danych i podpisu osoby, która dokonała opłat, oraz opisu operacji gospodarczej przy zastosowaniu ogólnie ustalonych przez przedsiębiorcę zasad.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2009 r.