Nowa ulga dla osób pracujących za granicą

Rzeczpospolita , autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

kwi 7, 2009


NOWA ULGA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ
Rzeczpospolita / 07.04.2009 / Autor: Monika Pogroszewska

W rozliczeniu za 2008 r. wprowadzono tzw. ulgę abolicyjną, przewidzianą w art. 14 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Skorzystają z niej Polacy pracujący w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Rosja czy USA.

Dotychczas Polacy pracujący w tych państwach, jeśli mają w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, musieli rozliczać się tu z całości swoich zarobków. Zagraniczne dochody były łączone z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP.

Zgodnie z przepisami od podatku odliczyć można kwotę, która stanowi różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy metodzie wyłączenia z progresją. W praktyce należy w pierwszej kolejności obliczyć daninę zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 ustawy o PIT) i wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o PIT).

Co ważne – osoba, która pozostaje polskim rezydentem podatkowym, nadal musi jednak składać w Polsce zeznanie, nawet gdyby nie osiągnęła tu żadnych dochodów. Do rozliczenia służy w tym przypadku druk PIT-36, do którego dołącza się PIT/ZG. Jeśli ktoś korzysta z ulgi abolicyjnej, musi też dołączyć druk PIT/O.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2009 r.