POTWIERDZANIE AUTENTYCZNOŚCI BEZPIECZNYCH PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH

Komunikat ZUS dla płatników składek korzystających z certyfikatów kwalifikowanych wydanych przez Sigillum PCCE

W związku z implementacją w dniu 7 kwietnia 2009 r. przez Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej SIGILLUM nowego zaświadczenia certyfikacyjnego dla usług kwalifikowanych mogą wystąpić opóźnienia w procesie potwierdzania autentyczności bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych przy pomocy certyfikatów wystawionych przez to Centrum.

Poświadczenie przyjęcia dokumentów nastąpi bezzwłocznie po weryfikacji złożonego podpisu elektronicznego.