UMOWA O DZIEŁO Z PRACOWNIKIEM NA URLOPIE BEZPŁATNYM

Pracodawca udzielił pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres od 1 grudnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. Następnie zawarł z tą osobą umowę o dzieło na okres od 16 do 31 stycznia 2007 r. Czy z tytułu wykonywania umowy o dzieło dana osoba podlegała ubezpieczeniom oraz zgłoszeniu do ubezpieczeń?

Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W przypadku, gdy płatnik składek zawiera umowę o dzieło z osobą, która jest jego pracownikiem ale przebywa na urlopie bezpłatnym, z tytułu wykonywania umowy o dzieło osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Ponieważ umowa o dzieło w całości wykonywana była w okresie, na który został udzielony pracownikowi urlop bezpłatny, i nie stanowi ona samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń, z tytułu wykonywania tej umowy osoba ta nie podlegała ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że płatnik nie powinien zgłaszać jej z tego tytułu do ubezpieczeń oraz rozliczać i opłacać składek na ubezpieczenia.


•• Trudne zagadnienia dotyczące stosowania prawa pracy oraz rozliczeń z ZUS są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
Dwa ostatnie terminy – Olsztyn (23 kwietnia) i Gdańsk (24 kwietnia)
zobacz więcej >>