Od paliwa i części zamiennych podatek można odliczyć

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

kwi 8, 2009


OD PALIWA I CZĘŚCI ZAMIENNYCH PODATEK MOŻNA ODLICZYĆ
Rzeczpospolita / 08.04.2009 / Autor: Michał Maszewski

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż samochodów opodatkowaną VAT, to ma prawo obniżyć podatek należny o naliczony, wynikający z faktur dokumentujących zakup paliwa oraz części zamiennych do tych pojazdów. Taki pogląd wyrażono w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 23 marca 2009 r. (IPPP3/443-12/09-2/CS).

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca. Nie może to być jednak więcej niż 6 tys. zł.

Według ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu wspomnianych samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia 2009 r.