Dwie wypłaty w miesiącu komplikują rozliczenia

Rzeczpospolita , autor: RM , oprac.: GR

kwi 8, 2009


DWIE WYPŁATY W MIESIĄCU KOMPLIKUJĄ ROZLICZENIA
Rzeczpospolita / 08.04.2009 / Autor: RM

Firma, która uiszcza na początku miesiąca premie, a pod koniec miesiąca stawki zasadnicze, stosuje pojedyncze koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku.

Obydwie wypłaty stanowią przychody właśnie tego miesiąca, kiedy zostały wypłacone, jednak dla pracownika tworzą jedną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, od której naliczamy pełne składki. Przedsiębiorca wykazuje tę podstawę wymiaru w jednej zbiorczej deklaracji ZUS DRA składanej za dany miesiąc. Należności te wrzuca w koszty uzyskania firmy w miesiącu, za który przysługują, pod warunkiem że uiścił je na czas.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia 2009 r.


Trudne zagadnienia dotyczące naliczania wynagrodzeń i zasiłków są omawiane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza (Olsztyn i Gdańsk)
zobacz więcej >>