Spóźnione wypłaty również z zaliczką

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

kwi 8, 2009


SPÓŹNIONE WYPŁATY RÓWNIEŻ Z ZALICZKĄ
Rzeczpospolita / 08.04.2009 / Autor: Joanna Bonecka

Pracodawca, który wypłaca po ustaniu zatrudnienia należności z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, jest obowiązany obliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 19 marca 2009 r. (IPPB2/415-1625/08-5/AS).

Wypłacone byłemu pracownikowi świadczenie jako związane ze stosunkiem pracy należy zakwalifikować do przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe podlega, na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że pracodawca jako płatnik dokonujący wypłaty tego rodzaju przychodów jest obowiązany do poboru zaliczki i przekazania jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia 2009 r.