Roczne rozliczenie PIT-37 przez internet bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Ministerstwo Finansów , autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

kw. 13, 2009


ROCZNE ROZLICZENIE PIT-37 PRZEZ INTERNET BEZ KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO

Informacja Ministerstwa Finansów z 9 kwietnia 2009 r.
Ministerstwo Finansów uruchomiło dzisiaj usługę elektronicznego rozliczenia PIT – 37 przez Internet, bez konieczności potwierdzania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Interaktywny formularz za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznanie roczne PIT-37 należy pobrać ze strony www.e-deklaracje.gov.pl . Na stronie tej umieściliśmy również szczegółową instrukcję i najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat:

1. Nowa usługa skierowana jest do podatników składających zeznania roczne PIT-37, w tym dla osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem. W tym przypadku małżonek składającego zeznanie musi upoważnić go do złożenia zaznania w jego imieniu. Pełnomocnictwo przesyła się w formie papierowej na druku UPL-1 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego (urząd, gdzie podatnik ma obowiązek składać dokumenty rejestracyjne). Jeśli pełnomocnictwo jest bezterminowe, nie trzeba wysyłać go ponownie w kolejnych latach. Będzie ono skuteczne, aż do odwołania (druk odwołania OPL-1).

2. Ministerstwo Finansów chcąc zapewnić bezpieczeństwo świadczonej usługi, wprowadziło bezpłatny podpis elektroniczny oparty na unikatowych cechach podatnika: nazwisko, imię, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu określona w zeznaniu rocznym lub rozliczeniu podatnika złożonym za 2007 rok.

3. Podatnicy mogą złożyć zeznanie droga elektroniczną do końca kwietnia, ale warto pamiętać, że złożenie zeznania przez internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru na czas. Może się tak zdarzyć w przypadku wystąpienia błędów, np. po wpisaniu błędnej kwoty przychodu z ubiegłorocznego zeznania lub rozliczenia. W takim wypadku zeznanie nie zostanie złożone w terminie. Dlatego namawiamy do jak najszybszego złożenia zeznania i nie korzystania z drogi elektronicznej komunikacji z urzędem w ostatniej chwili.

4. Dowodem i potwierdzeniem terminu złożenia zeznania podatkowego jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które każdy użytkownik systemu otrzyma po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu formularza zeznania.


5. Korekty zeznania należy składać drogą papierową.


6. Pomocą w sprawie procedur składania deklaracji służy Krajowa Informacja Podatkowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 18:00, pod numerem telefonów: dla stacjonarnych – 0 801 055 055, dla komórkowych – (22) 330 03 30. Pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu świadczy Pomoc Techniczna systemu e-deklaracje, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.
Telefon (22) 694 49 74; e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl.

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i życzymy udanego wypełniania e-PITów.