Przyznawanie nagród nie może być dowolne

Gazeta Prawna , autor: Leszek Jaworski , oprac.: GR

kwi 13, 2009


PRZYZNAWANIE NAGRÓD NIE MOŻE BYĆ DOWOLNE
Gazeta Prawna / 09.04.2009 / Autor: Leszek Jaworski


Pracownik za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków może otrzymać nagrodę lub wyróżnienie. Przesłanki ich otrzymania zależą jednak od ponadprzeciętnego zaangażowania w pracę oraz za osiąganie takich samych efektów.

Nawet najlepiej wykonujący swoje obowiązki pracownik nie ma roszczenia o przyznanie nagrody. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca podjął już formalnie decyzję o jej przyznaniu.

Zgodnie z art. 94 pkt 9 k.p. pracodawca zobowiązany jest do dochowania obowiązku stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy. Powinien również stosować się do określonych zasad równego traktowania i niedyskryminacji w stosunkach pracy. Złamaniem tych zasad byłoby przyznanie nagrody ze względów pozamerytorycznych, np. ze względów socjalnych.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 9 kwietnia 2009 r.


Osoby zainteresowane rozstrzygnięciem wątpliwości dotyczących stosowania Kodeksu pracy zapraszamy na dwa ostatnie terminy szkolenia organizowanego przez Centrum Szkolenia Info Baza (Olsztyn i Gdańsk)
zobacz więcej
>>