Przyznane premie pieniężne są opodatkowane

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

kw. 13, 2009


PRZYZNANE PREMIE PIENIĘŻNE SĄ OPODATKOWANE
Rzeczpospolita / 09.04.2009 / Autor: Michał Maszewski


Premię pieniężną wypłacaną przez przedsiębiorcę kontrahentom za uzyskanie określonych obrotów we wzajemnych transakcjach należy traktować jak wynagrodzenie za wykonanie usług, które jest opodatkowane VAT.

Premia pieniężna stanowi gratyfikację za to, że kontrahenci nie kupują towarów od konkurencji przedsiębiorcy. Premia zatem motywuje kontrahentów do nabywania jak największej ilości towarów od przedsiębiorcy.

Z tego względu należy uznać, że premia pieniężna jest związana z określonymi świadczeniami kontrahentów. Tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz przedsiębiorcy.


Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2009 r.