Przywóz w baku paliwa kupionego w innym państwie

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

kwi 16, 2009


Przywóz w baku paliwa kupionego w innym państwie
Rzeczpospolita /14.04.2009 / autor: Tomasz Krywan

Czy zakupione za granicą paliwo przywożone w bakach samochodów ciężarowych powinno się rozliczać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Jest nim jednak nie tyle zakup towarów w państwach członkowskich innych niż Polska, ile przywóz do Polski kupionych w tych państwach towarów. Ma to znaczenie m.in. w przypadku towarów zużywających się za granicą. W konsekwencji nabycie paliwa w jakimkolwiek innym państwie członkowskim (np. w Niemczecn) nie stanowi nigdy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (co potwierdzają organy podatkowe – np. naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie w piśmie z 6 kwietnia 2005 r., IIIUS. DPP2/44406/05/28/2005).

W przypadku paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów nie ma zastosowania art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, chociaż przepis ten mówi o przemieszczeniu towarów (a nie o transporcie lub o wysyłce), również w tym wypadku nie można wskazać momentu, w którym przemieszczenie zostało zakończone.

Podstawa prawna:
– ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. S3S ze zm.)

 

Opracowanie: Ewa Suszek

 

Wiecej w Rzeczpospolitej z 14.04.2009 r.