Pfron zwróci mniej za naukę

Rzeczpospolita , autor: Edyta Sieradzka , oprac.: GR

kwi 16, 2009

PFRON zwróci mniej za naukę
Rzeczpospolita / 15.04.2009 / autor: E.S.

O 10% zmalała refundacja kasztów szkolenia organizowanego przez pracodawcę dla pracowników niepełnosprawnych i teraz wynosi 80%.
Refundacja nie może wynosić więcej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jedną osobę. Tak wynika z obowiązującego od 8 kwietnia rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 57, poz. 472).

Przedsiębiorcy mogą liczyć na refundowanie szkoleń:
-specjalistycznych, czyli polegających na przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie,
-ogólnych, czyli polegających na przekazywaniu wiedzy, która nie jest związana ze stanowiskiem pracownika w przedsiębiorstwie.

Opracowanie: Ewa Suszek

 

Wiecej w Rzeczpospolitej z 15.04.2009 r.