Za miesiąc zwolnienia wyłącznie chorobowe

Rzeczpospolita , autor: Bożena Lenart , oprac.: GR

kwiecień 16, 2009

Za miesiąc zwolnienia wyłącznie chorobowe
Rzeczpospolita / 15.04.2009 / autor: Bożena Lenart

Jeżeli przez cały miesiąc pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, to nie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę, lecz tylko wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy.

W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 kodeksu pracy (czyli tzw. wynagrodzenie chorobowe), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Opracowanie: Ewa Suszek

 

Wiecej w Rzeczpospolitej z 15.04.2009 r.