Ponad 1900 zł miesięcznie dla osoby tracącej pracę

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

kwi 16, 2009

Ponad 1900 zł miesięcznie dla osoby tracącej pracę
Gazeta Prawna /15.04.2009 / autor: Bartosz Marczuk

Osoba, która straci pracę, będzie mogła otrzymać w tym roku ponad 1750 zł miesięcznie na spłatę kredytu hipotecznego i z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. W przyszłym roku kwota ta, z uwagi na planowaną podwyżkę zasiłku do 717 zł, wyniesie przez trzy miesiące nawet 1917 zł. Fundusz Pracy będzie przez rok spłacał kredyt osobie, która straciła zatrudnienie w okresie lipiec 2008 r. – grudzień 2010 r. Pomoc ma być udzielana bez względu na dochody członków rodziny. Otrzymają ją więc także te osoby, których współmałżonek zarabia nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie rejestracja w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wsparcie zostanie wstrzymane w przypadku, gdy np. osoba podejmie pracę, nabędzie prawo do emerytury, renty czy ukończy 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
O pomoc nie będą mogły się ubiegać osoby, które same rozwiązały umowę o pracę za wypowiedzeniem i takie, które zostały zwolnione na podstawie art. 52 kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Będzie więc można wystąpić o nią, jeśli osoba odejdzie z firmy na podstawie porozumienia stron.

Projekt przewiduje też, że pomoc nie będzie przyznana osobie, która jest – oprócz kredytowanej nieruchomości – m.in. właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu, takiej której przysługuje inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz taka, która jest najemcą lokalu lub domu.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 15.04.2009 r.