ZUS od angażu z emerytem

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

kwi 20, 2009

ZUS od angażu z emerytem

RZECZPOSPOLITA (2009-04-16)

 

Zawarcie umowy o pracę z osobą, która ma ustalone prawo do emerytury, powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia wskazanego w umowie jako data rozpoczęcia jej wykonywania do dnia jej zakończenia. Trwa natomiast aż do rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
Pracodawca ma siedem dni od nawiązania stosunku pracy na zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń.

Podstawa prawna:
– art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.)

Opracowanie:Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16.09.2009 r.