Od pełnomocnictwa handlowego nie ma składek ZUS

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

kwi 20, 2009

Od pełnomocnictwa handlowego nie ma składek ZUS
RZECZPOSPOLITA (2009-04-17)

 

Sama prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.
Prokura nie może wchodzić w zakres pracowniczych obowiązków wynikających ze stosunku pracy przewidującego zatrudnienie na stanowisku do spraw marketingu i handlu.

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do zastosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewidujących objęcie ubezpieczeniami społecznymi osoby pozostającej w pracowniczym stosunku zatrudnienia. Brak jest równocześnie podstaw do przyjęcia, by ustanowienie prokury wiązało się z istnieniem jakiegokolwiek innego stosunku podstawowego.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 17.04.2009 r.