Przyznanie świadczenia z urzędu.

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 21, 2009

Przyznanie świadczenia z urzędu.
GAZETA PRAWNA (2009-04-21) autor: Marek Opolski

 

Osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która osiągnęła powszechny wiek emerytalny oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ZUS przyznaje z urzędu emeryturę zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Nowa emerytura wyliczana jest przez podzielenie zgromadzonych na koncie ubezpieczonego sumy składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danej osoby.

ZUS realizuje również przepis art. 24a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, według którego osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która osiągnęła powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz podlegała przez jakikolwiek okres ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, przyznaje się z urzędu emeryturę, zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 24a, art. 26 i art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Opracowanie:Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 21.04.2009 r.