Zarobki rozliczane przez rodziców…

Gazeta Prawna , autor: Krystyna Górczak , oprac.: GR

mar 16, 2007

Osoby, które wychowują małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinny dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, ale tylko wówczas, gdy przysługuje im prawo dysponowania dochodami dzieci.

Czasem bywa tak, że pozostające dziecko samodzielnie coś zarobi, np. występując w reklamie, roznosząc reklamowe ulotki, czy dorabiając ha wakacjach przy zbiorze owoców. Czasem także dorośli zapewniają dzieciom dochody z tego, co do nich należy, np. gdy wynajmują odziedziczone przez małoletnie dziecko mieszkanie. Od takich dochodów trzeba zapłacić podatek. Jeśli dziecko jest małoletnie, w kontaktach z fiskusem muszą wyręczyć je albo rodzice, albo opiekunowie prawni. Na pytanie, jak takiego rozliczenia dokonać, odpowiedź możemy znaleźć w przepisach art. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Prawo pobierania pożytków

Z przepisów tych wynika, że osoby, które wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko) zarówno własne, jak i przysposobione (adoptowane), powinny dochody tych dzieci doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, ale tylko wówczas, gdy przysługuje im prawo dysponowania dochodami dzieci. Warto pamiętać, że prawa takiego nie mają osoby pozbawione przez sąd władzy rodzicielskiej. Co do zasady, rodzicom przysługuje bowiem prawo pobierania pożytków z majątku dziecka. Skutek taki jest wyłączony, w przypadku gdy rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej. Gdy dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

W przypadku otrzymywania stypendium małoletnie dzieci podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Dotyczy to wszelkich stypendiów zarówno wypłacanych na podstawie przepisów o szkolnictwie, jak i fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne lub wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli fundowanych prywatnie. Trzeba tylko pamiętać, -że część stypendiów jest zwolniona z PIT.

Zeznanie za dziecko

Rodzice nie wykazują we własnym zeznaniu dochodów z pracy dzieci, a także ze stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Jeżeli małoletnie dziecko.

Więcej Gazeta Prawna.