Wymierzanie kar prządkowych.

Rzeczpospolita , autor: , oprac.: GR

kw. 21, 2009


Wymierzanie kar porządkowych.

RZECZPOSPOLITA (2009-04-21)

 

Urząd skarbowy nie może dowolnie wymierzać kar porządkowych.

Wezwanie strony do osobistego stawiennictwa wyłącznie w celu dostarczenia dokumentów
nie może być uznane za niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy. Nie można zatem w tym wypadku zastosować kary porządkowej.

Zgodnie z art. 262 § 1 ordynacji podatkowej strona, która mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego: nie stawi się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że była do tego zobowiązana; bezzasadnie odmówi złożenia wyjaśnień, zeznań, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności; bez zezwolenia tego organu opuści miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem może być ukarana karą porządkową do 2500 zł.

Naczelnik urzędu skarbowego może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

Opracowanie Ewa Suszek

Wiecęj w Rzeczpospolitej z 21.04.2009 r.