Czynności nie podlegające opodatkowaniu VAT

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Krywan , oprac.: GR

kwi 22, 2009

Czynności nie podlegające opodatkowaniu VAT
RZECZPOSPOLITA (2009-04-22) autor: TOMASZ KRYWAN

 

VAT objęte są wyłącznie czynności wymienione jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem (art. 5 ust. 1 ustawy o VAT). Zasądzenie czy otrzymanie kosztów zastępstwa procesowego nie zostało wymienione wśród tych czynności. A zatem w związku z nimi nie dochodzi do opodatkowania VAT (otrzymanie czy zasądzenie tych kosztów nie wywołuje u podatników żadnych skutków w VAT). Zwrot kosztów procesowych nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie będące dostawą towarów lub świadczeniem usług, zatem otrzymanie zwrotu takich kosztów nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Brak opodatkowania VAT powoduje również, że w związku z zasądzeniem czy otrzymaniem kosztów zastępstwa procesowego nie trzeba (i nie można) wystawiać faktury, w szczególności faktury wewnętrznej.

Podstawa prawna:
– art. 5 ust. 1 oraz art. 106 ustawy z u marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 22.04.2009 r.