Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Rzeczpospolita , autor: Renata Majewska , oprac.: GR

kwi 22, 2009

Prawo do świadczenia przedemerytalnego
RZECZPOSPOLITA (2009-04-22) autor: RENATA MAJEWSKA

 

Podwładny rzucający posadę z powodu nierzetelności szefa ma prawo do świadczenia przedemerytalnego. Szef powinien mu wypłacić na pożegnanie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za przysługujący mu okres wypowiedzenia, a gdy miał angaż terminowy, to za dwa tygodnie. Nowość tą wprowadziła nowela z 19 grudnia 2008 r. do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 6, poz. 33). Zmiana obowiązuje od 1 lutego 2009 r.

Osoba, która sama zrywa współpracę z pracodawcą zgodnie z art. 55 § 1′ k.p., dostanie świadczenie przedemerytalne, jeśli była u niego zatrudniona minimum pól roku i do dnia rozwiązania stosunku pracy osiągnęła przynajmniej:
-55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna oraz odpowiednio 30 i 35 lat stażu emerytalnego albo bez względu na wiek 35 lat stażu emerytalnego kobieta i 40 lat mężczyzna,
-pobierała przez minimum sześć miesięcy zasiłek dla bezrobotnych i nadal jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna,
-podczas pobytu na tym zasiłku nie odmówiła bez uzasadnienia przyjęcia propozycji zatrudnienia,
-złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od wydania przez pośredniak dokumentu potwierdzającego otrzymywanie zasiłku dla bezrobotnych przez sześć miesięcy.

Wynika to z art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252 ze zm.).

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 22.04.2009 r.